Osakunnan jäsenyyden ehtona on jäsenmaksun maksaminen ja kirjautuminen lukuvuosittain. Kirjautuminen tapahtuu osakunnan toimistossa päivystysaikoina. Mikäli et pääse kirjautumaan päivystysaikoina, voit sopia kirjautumisaikasi ottamalla yhteyttä jäsensihteeriin ().

 

Helsingin yliopiston opiskelijat

Kirjautuessasi voit todistaa opiskelijastatuksesi joko:

 • esittämällä voimassaolevan opiskelijakortin,
 • esittämällä läsnäolotodistuksen ja henkilöllisyystodistuksen
 • tai kirjautumalla WebOodiin.

Jäsenmaksun suuruus on 6 € lukukaudelta ja 12 € lukuvuodelta. 

Voit maksaa jäsenmaksun:

 • WebOodissa samalla, kun maksat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) jäsenmaksun; HUOM! WebOodissa ainoa jäsenmaksuvaihtoehto on 12 € – jos epäröit, haluatko olla jäsen myös keväällä, älä maksa WebOodissa.
 • erikseen osakunnan tilille: FI50 2185 1800 0339 54 (Nordea), viitenumerolla 1009
 • tai käteisellä kirjautuessasi osakunnan toimistossa (ei korttimaksua).

Mikäli olet maksanut jäsenmaksun erikseen osakunnan tilille ennen kirjautumista, tarvitset mukaasi myös maksutositteen (esim. tuloste verkkopankkitapahtumasta). Jäsenmaksua ei voi suorittaa takautuvasti edellisille lukukausille.

Perustutkinto-opiskelijat

Jäsenyys on pyydettäessä todistettava voimassaolevaan opiskelijakorttiin kiinnitetyllä voimassaolevalla jäsentarralla. Mikäli sinulla ei ole opiskelijakorttia mukana, riittää että kirjautuessasi todistat kirjautuneesi läsnä olevaksi opiskelijaksi ja maksaneesi osakunnan jäsenmaksun, mutta sinun pitää tulla uudestaan hakemaan tarra, kun olet saanut kortin.

Jatko-opiskelijat

Jäsenyys on pyydettäessä todistettava voimassaolevaan HYY:n jatko-opiskelijakorttiin tai osakunnan myöntämään jatko-opiskelijan jäsenkorttiin kiinnitetyllä, voimassaolevalla jäsentarralla. Mikäli sinulla ei kirjautuessasi ole mukanasi kumpaakaan korttia, riittää että todistat kirjautuneesi läsnä olevaksi opiskelijaksi ja maksaneesi osakunnan jäsenmaksun. Tällöin et kuitenkaan saa jäsentarraa mukaasi, vaan joudut hakemaan sen kortin kanssa myöhemmin.

Opiskelijoille, joilla ei ole HYY:n jatko-opiskelijakorttia, myöntää Hämäläis-Osakunnan sihteeri jäsenkortin. Jäsenkorttia varten tulee olla valokuva (enint. 2,5 cm · 3,5 cm) mukana.

HY:stä vaihtoon lähtevät opiskelijat

Myös ne Helsingin yliopistossa läsnä olevat opiskelijat, jotka ovat vaihdossa ulkomailla, voivat vaihtonsa aikana olla osakunnan jäseniä. Mikäli olet ulkomailla vaihdossa sen lukukauden (tai sen lukuvuoden), josta olet maksanut jäsenmaksun, mutta et ehdi kirjautumaan päivystysaikoina, otathan hyvissä ajoin yhteyttä jäsensihteeriin ().

 

Ulkojäsenet (Aalto, Hanken, Taideyliopisto & MPKK)

Voit tulla kirjautumaan ensimmäisen kerran, kun sinut on hyväksytty ulkojäseneksi (ks. Ulkojäsenyys). HUOM! Voit hoitaa ensimmäisen kirjautumisesi ainoastaan osakunnan sihteerin päivystysaikoina; seuraavina vuosina voit kirjautua toiminnanohjaajan, sihteerin, taloudenhoitajan, jäsensihteeri tai tuutorin päivystysaikana. Kirjautuaksesi seuraavina lukuvuosina ulkojäseneksi sinun ei tarvitse hakea ulkojäsenyyttä uudestaan.

Ulkojäsenmaksun suuruus on 12 € lukukaudelta ja 17 € lukuvuodelta. Voit maksaa ulkojäsenmaksun:

 • osakunnan tilille FI50 2185 1800 0339 54 (Nordea) viitenumerolla 8400
 • tai käteisellä kirjautuessasi toimistossa (toimistossa ei voi maksaa kortilla).

Kirjautuessasi tarvitset mukaasi:

 • voimassaolevan opiskelijakortin tai läsnäolotodistuksen ja henkilöllisyystodistuksen; Maanpuolustuskorkeakoulussa opiskeleville riittää kadettikortti
 • maksutositteen, jos olet maksanut ulkojäsenmaksun osakunnan tilille ennen kirjautumista (esim. tuloste verkkopankkitapahtumasta)
 • ensimmäisellä kerralla: valokuvan (enint. 2,5 cm x 3,5 cm), joka kiinnitetään ulkojäsenkorttiin, jonka osakunnan sihteeri myöntää kirjautuessasi
 • seuraavilla kerroilla: ulkojäsenkorttisi.

Ulkojäsenyys on pyydettäessä todistettava ulkojäsenkorttiin kiinnitetyllä voimassaolevalla jäsentarralla. Mikäli sinulla ei ole ulkojäsenkorttia mukana, riittää että kirjautuessasi todistat kirjautuneesi läsnä olevaksi opiskelijaksi ja maksaneesi osakunnan ulkojäsenmaksun, mutta sinun pitää tulla kortin kanssa uudestaan hakemaan tarra.

 

Rajoitukset

Syyslukukauden jäsenmaksu on voimassa Helsingin yliopiston ensimmäisen periodin ensimmäisestä päivästä joulukuun 31. päivään ja kevätlukukauden jäsenmaksu on voimassa tammikuun 1. päivästä seuraavan lukuvuoden ensimmäisen periodin ensimmäistä päivää edeltävään päiväänHUOM! Voit kirjautua jäseneksi tulevan syyslukukauden ajaksi (tai koko tulevaksi lukuvuodeksi) aikaisintaan ensimmäisen periodin alussa. Eli jos olet esim. kesäkuussa saanut hyväksymiskirjeen, voit silti kirjautua aikaisintaan syksyllä.

Kirjautuessasi keväällä sinulle voidaan merkitä takautuvasti jäsenyyslukukaudeksi myös edeltävä syksy ainoastaan, mikäli kaikki seuraavat kolme ehtoa täyttyvät:

 • Olet maksanut jäsenmaksun koko kuluvaksi lukuvuodeksi syyslukukauden aikana.
 • Olet läsnä oleva opiskelija kumpanakin lukukautena.
 • Olet kirjautunut osakunnan jäseneksi jonakin aiempana lukuvuonna.

 

Jäsenyyden päättyminen

Jäsenyys päättyy automaattisesti sinä päivänä, kun valmistut niin, että sinulla ei ole mitään toista tutkinnonsuoritusoikeutta jäljellä.

Mikäli et ole kirjautunut jäseneksi siksi lukukaudeksi, jonka aikana valmistut, jäsenyytesi katsotaan lakanneen, eikä sinun tarvitse ilmoittaa asiasta.

Mikäli vaihdat osakuntaa uuden lukuvuoden alkaessa ja uusi osakuntasi kuitenkin pyytää kirjallista todistusta Hämäläis-Osakunnasta eroamisesta, lähetä Hämäläis-Osakunnan sihteerille () eroamisesta sähköposti, jossa kerrot koko nimesi ja syntymäaikasi, ja tulosta sähköposti. Eroa ei siis muodollisesti "myönnetä", vaan eroaminen on ilmoitusasia.

Jäsenyyden peruminen, ennen jäseneksi kirjautumista

Mikäli olet ehtinyt maksaa Hämäläis-Osakunnan jäsenmaksun, mutta et haluakaan liittyä jäseneksi, voit saada jäsenmaksun takaisin, jos et ole ehtinyt kirjautua jäseneksi. Saadaksesi maksun takaisin otathan yhteyttä taloudenhoitajaan () sen lukukauden aikana, josta olet maksanut jäsenmaksun.

Eroaminen kesken lukukauden, jäseneksi kirjautumisen jälkeen

Mikäli olet ehtinyt maksaa Hämäläis-Osakunnan jäsenmaksun ja kirjautua jäseneksi, mutta haluatkin erota kesken lukukauden, jonka ajaksi olet kirjautunut jäseneksi, lähetä Hämäläis-Osakunnan sihteerille () eroamisesta ilmoitus. Kerro ilmoituksessa koko nimesi ja syntymäaikasi. Eroa ei siis muodollisesti "myönnetä", vaan eroaminen on ilmoitusasia.

Entisen jäsenen oikeudet

Osakunnan entisellä jäsenellä on oikeus olla läsnä osakunnan juhlissa, tapahtumissa ja kokouksissa. Edellä mainittuja oikeuksia ei ole kuitenkaan henkilöllä, joka on erotettu osakunnasta tai joka on eronnut osakunnasta eroamatta samalla yliopistosta.

 • Kirjaudu virkailija-alueelle